Sample Data from the Prague Dependency Treebank

Note: Some attributes are not shown in the visualisation. The w-layer is not visualised at all.

Table of Content

Sentence m-layer a-layer t-layer
sample
IRA vyhlásila příměří
IRA announced a cease-fire
sample2.m##1sample2.a##1sample2.t##1
Belfast -
Belfast -
sample2.m##2sample2.a##2sample2.t##2
Irská republikánská armáda (IRA) včera oznámila, že zastavuje svůj ozbrojený boj za nezávislost Severního Irska na Británii.
The Irish Republican Army (IRA) announced the end to its armed struggle for North Ireland independence from Britain yesterday.
sample2.m##3sample2.a##3sample2.t##3
Jednostranné a ničím nepodmíněné příměří vstoupilo v platnost o půlnoci.
The unilateral unconditioned ceasefire came into operation at midnight.
sample2.m##4sample2.a##4sample2.t##4
Britský premiér John Major řekl, že je tímto vývojem velmi povzbuzen.
The British prime minister John Major said that this progress heartened him a lot.
sample2.m##5sample2.a##5sample2.t##5
Irská vláda označila rozhodnutí IRA složit zbraně za významný krok a historickou příležitost k ukončení násilí a zahájení rozhovorů o urovnání konfliktu v Severním Irsku.
The Irish government qualified the IRA resolution to disarm to be an important step and a historical opportunity to end the violence and start negotiations about settling the conflict in the North Ireland.
sample2.m##6sample2.a##6sample2.t##6
Jen několik hodin před vyhlášením příměří však našla policie na předměstí města Antrim zavražděného muže.
Nevertheless, only a few hours before the ceasefire announcement police found an assassinated man in the outskirts of the Antrim town.
sample2.m##7sample2.a##7sample2.t##7
Svátky středoevropského politického myšlení
Celebrations of Central European political thinking
sample2.m##8sample2.a##8sample2.t##8
Španělsko
Spain
sample2.m##9sample2.a##9sample2.t##9
Tomáš Vrba, Lettre Internationale
Tomáš Vrba, Lettre Internationale
sample2.m##10sample2.a##10sample2.t##10
Souběžně s legendární fiestou v nedaleké Pamploně a s poněkud odlehlejším fotbalovým mistrovstvím světa, v každém případě o něco dříve než místní tradiční jazzový festival se odehrály v půli července v San Sebastianu jiné svátky, svátky středoevropského politického myšlení.
In parallel with the legendary fiesta in the nearby Pamplona and a bit more distant football world championship, in any case a little time before the local traditional jazz festival, San Sebastian hosted another festival in the mid July, the festival of Central European political thinking.
sample2.m##11sample2.a##11sample2.t##11
Španělská sekce prestižní Asociace evropských novinářů pozvala již po šesté různorodé spektrum středoevropských politiků, publicistů a filosofů, aby početným posluchačům letního universitního semináře s názvem Střední Evropa mezi Bruselem a Moskvou přednesli své úvahy o tom, co se uprostřed kontinentu děje
The Spanish section of the Association of European Journalists invited a wide range of Central European politicians, publicists and philospohers for the 6th time already, so that they would deliver their reflections on the current events on the continent to the attendees of the university seminar "Central Europe between Brussels and Moscow".
sample2.m##12sample2.a##12sample2.t##12
Dokonce i Australan se učil češtinu
Even an Australian has learned Czech
sample2.m##13sample2.a##13sample2.t##13
Praha -
Prague -
sample2.m##14sample2.a##14sample2.t##14
Na dvě stovky filologů, bohemistů a studentů češtiny z 28 zemí pěti kontinentů se včera v aule pražského Karolina rozloučily se svým měsíčním působením na Letní škole slovanských studií v Praze.
About two hundred of philologists, bohemists and Czech language students from 28 countries and 5 continents said goodbye yesterday in the aula of Prague Karolinum hall to their one month stay at the Summer School of Slavonic Studies in Prague.
sample2.m##15sample2.a##15sample2.t##15
Všem bylo předáno osvědčení o úspěšném absolvování tohoto kurzu.
They all received a certificate of successful graduation from this course.
sample2.m##16sample2.a##16sample2.t##16
Pro zahraniční zájemce připravil prázdninové studium češtiny letos již po osmatřicáté Ústav bohemistických studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
The holiday studies of Czech were prepared for the foreign applicants by the Institute of Czech Studies of the Faculty of Arts and Philosophy at the Charles University for the 38th time already.
sample2.m##17sample2.a##17sample2.t##17
Stejně jako v minulých letech byl o pobyt v Praze velký zájem i letos.
Just like in the previous years the interest to stay in Prague was large.
sample2.m##18sample2.a##18sample2.t##18
Lidovci se množí dělením
The People's party multiplies through segmentation
sample2.m##19sample2.a##19sample2.t##19
Brno -
Brno -
sample2.m##20sample2.a##20sample2.t##20
Spor mezi lidovci o zavedení povinné sexuální výchovy na základních školách dramaticky vyvrcholil včera na mimořádné konferenci KDU-ČSL v Brně rozpadem strany na dva samostatné subjekty.
The conflict between people's party members concerning the introduction of the obligatory sex education at the primary schools dramatically culminated yesterday at the special conference of KDU-CSL party in Brno, where the party split into two independent subjects.
sample2.m##21sample2.a##21sample2.t##21
Od nynějška máme tedy lidovecké strany dvě.
Thus, we have two people's parties from now on.
sample2.m##22sample2.a##22sample2.t##22
Tuto skutečnost lze hodnotit jako obětavý příspěvek KDU-ČSL k debatě o sexu a rozmnožování.
This fact can be viewed as a devoted tribute of the KDU-CSL to the debate about sex and multiplication.
sample2.m##23sample2.a##23sample2.t##23
Názorný příklad množení stran dělením by podle experta lidovců poslance Brzka mohl v čítankách nahradit již zastaralé příklady o opylujících včeličkách, čápech a vránách.
The illuminating example of multiplication of parties through segmentation could, according to people's party representative Brzek, replace the old-fashioned textbook examples of pollinating bees, storks and crows.
sample2.m##24sample2.a##24sample2.t##24
Levnější benzín na Východě, dražší na Západě
Cheaper gasoline in the East, more expensive one in the West
sample2.m##25sample2.a##25sample2.t##25
Praha (rů, ptp) -
Praha (rů, ptp) -
sample2.m##26sample2.a##26sample2.t##26
Na Slovensku je od července litr benzínů Super a Speciál v průměru až o 1.20 Kč levnější než v České republice.
One litre of gasoline Super and Speciál in Slovakia is cheaper than in the Czech Republic since July by 1.20 Kč in average.
sample2.m##27sample2.a##27sample2.t##27
Natural, který většinou stojí v ČR 19.20 Kč, se v Bratislavě prodává za 18.50 či 18.60 Sk.
Type Natural, usually sold in the CR for 19.20 Kč, is sold for 18.50 or 18.60 Sk in Bratislava.
sample2.m##28sample2.a##28sample2.t##28
Motorová nafta je tam za 15.60 až 15.80 Sk (v ČR u čerpadel Benziny za 15.90 Kč).
The diesel fuel costs 15.60 to 15.80 Sk there (it costs 15.90 Kč at Benzina stations in CR).
sample2.m##29sample2.a##29sample2.t##29
Ceny na území SR se liší u pump minimálně, o 10 až 20 haléřů na litr.
The prices differ minimally at the gas stations in SR, the difference is 10 to 20 hallers per litre.
sample2.m##30sample2.a##30sample2.t##30
Česko-slovenská vojenská dohoda
Czecho-Slovak military agreement
sample2.m##31sample2.a##31sample2.t##31
Bratislava -
Bratislava -
sample2.m##32sample2.a##32sample2.t##32
Dohodu o vojenské spolupráci podepsali včera ministři obrany ČR a Slovenska Antonín Baudyš a Pavol Kanis.
The Defence Secretaries of Czech and Slovak Republics, Antonín Baudyš and Pavol Kanis, signed an agreement about military cooperation.
sample2.m##33sample2.a##33sample2.t##33
"Naše dnešní ujednání se týká všech oblastí, jež v armádě fungují, a je trochu podrobnější, než máme s jinými sousedy," řekl ministr Baudyš na včerejší tiskové konferenci v Bratislavě.
"Our agreement concerns all the departments which operate in the army, and it is a bit more detailed than the agreements we have with other neighbours," said the Secretary Baudyš yesterday in a press conference in Bratislava.
sample2.m##34sample2.a##34sample2.t##34
Uvedl, že vztahy obou států vzhledem k jejich historické provázanosti budou "vždy významnější než s jinými státy".
He stated that the relations of the two countries "will always be more important than those with other countries," with respect to their historical cohesion.
sample2.m##35sample2.a##35sample2.t##35
OH 2000 v Sydney?
OG 2000 in Sydney?
sample2.m##36sample2.a##36sample2.t##36
Lausanne -
Lausanne -
sample2.m##37sample2.a##37sample2.t##37
Nejlepší podmínky pro uspořádání letních OH v roce 2000 má ze všech uchazečů Sydney.
Sydney has the best conditions to host the summer OG in the year 2000.
sample2.m##38sample2.a##38sample2.t##38
Vyplývá to z oficiální zprávy MOV.
This arose from the official IOC report.
sample2.m##39sample2.a##39sample2.t##39
První zprávy z dokumentu, který vypracoval patnáctičlenný tým inspektorů MOV jako podklad pro volbu pořadatele OH, se objevily už minulý týden v německém tisku.
The first news from the document, which was created by the team of fifteen IOC inspectors as a basis for the election of the organizer of the OG, appeared in the German press ast week already.
sample2.m##40sample2.a##40sample2.t##40
MOV však tyto zprávy popřel s tím, že zpráva ještě nemá definitivní podobu.
However, the IOC denied these news, with the argument the report is not in the final form yet.
sample2.m##41sample2.a##41sample2.t##41
Parlament na podzim čeká mj. rozpočet, senát, územní celky a školské zákony
Among other matters, the parliament awaits the budget, the Senate, regions and school laws this fall
sample2.m##42sample2.a##42sample2.t##42
Praha( haš)-
Praha( haš)-
sample2.m##43sample2.a##43sample2.t##43
Zejména schvalování státního rozpočtu považuje za hit podzimní parlamentní sezony většina předsedů poslaneckých klubů.
Especially the approval of the state budget is considered to be a hit of the fall parliamentary season by a majority of the chairs of parliamentary clubs.
sample2.m##44sample2.a##44sample2.t##44
Dnes poprvé po prázdninách se poslanci scházejí na mimořádné schůzi, kde mají projednat dva návrhy zákonů o důchodech a přídavcích na děti.
The MPs are holding a special meeting for the first time after the holiday today, in which they are to negotiate two law proposals about pensions and child benefits.
sample2.m##45sample2.a##45sample2.t##45
Předseda klubu ODS Jiří Honajzer včera LN řekl, že za hlavní normy schvalované parlamentem letos na podzim považuje zákony o státním rozpočtu, o volbách do senátu, o vzniku a kompetencích vyšších územněsprávních celků a sérii školských zákonů.
Jiří Honajzer, the chair of the ODS party club, , told LN yesterday that he considered the laws concerning the state budget, senate elections, creation and competence of the higher territory units, and the series of the school laws to be the key norms passing the Parliament this fall.
sample2.m##46sample2.a##46sample2.t##46
Dráha se letos privatizovat asi nestihne
The railways privatization probably will not happen this year
sample2.m##47sample2.a##47sample2.t##47
Praha (jkl) -
Praha (jkl) -
sample2.m##48sample2.a##48sample2.t##48
Privatizaci železničních tratí současná legislativa nebrání, tvrdí ministerstvo dopravy.
The current legislation does not prevent the railways from being privatized, claims the Ministry of Transportation.
sample2.m##49sample2.a##49sample2.t##49
Zároveň však ředitel odboru železnic ministerstva dopravy Vlastimil Hledík připustil, že do konce letošního roku se žádnou z tratí převést do soukromých rukou nepodaří.
However, the director of the railways department of the Ministry of Transporation Vlastimil Hledík admitted at the same time that they will not manage to transfer any of the railways into the private hands till the end of this year.
sample2.m##50sample2.a##50sample2.t##50
Každá privatizovaná trať musí být zařazena do seznamu privatizovaného majetku, který dosud spravují České dráhy.
Each privatized railway has to be listed in the list of privatized assets, presently managed by the Czech Railways.
sample2.m##51sample2.a##51sample2.t##51
Seznam mají vypracovat České dráhy, posoudit ministerstvo dopravy a schválit vláda, a to ve druhé vlně privatizace.
The list has to be created by the Czech railways, examined by the Ministry of Transportation and authorized by the government, all of that in the second stage of privatization.
sample2.m##52sample2.a##52sample2.t##52