sample9.t.gz##10help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Úzce navazuje na tradici podnikání svého rodu, především dědy.
Tectogrammatical Tree