sample9.m.gz##10help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Úzce navazuje na tradici podnikání svého rodu, především dědy.
Morphological Notation