sample9.a.gz##22help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Zajímalo by mne, jestli jsem z titulu všeobecného zdravotního pojištění pojištěn i pro případ úrazu při pobytu v zahraničí.
Analytical Tree