sample9.a.gz##10help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Úzce navazuje na tradici podnikání svého rodu, především dědy.
Analytical Tree