sample9.a.gz##1help
tectogrammatic
  Sample Data Index next sentence
morphologic
Začal podnikat a vystřízlivěl
Analytical Tree