sample8.t.gz##39help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Měla o 60 gramů méně, než je nejnižší přípustná hmotnost kajaků - 9 kg.
Tectogrammatical Tree