sample8.t.gz##23help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Mimořádná valná hromada bude rozhodovat o zvýšení základního jmění
Tectogrammatical Tree