sample8.t.gz##18help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Rozvoj cestovního ruchu se stal aktuálním zejména po listopadu 1989.
Tectogrammatical Tree