sample8.t.gz##17help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Zatím ve světě méně známá země chce svými krásami přitahovat další návštěvníky.
Tectogrammatical Tree