sample8.t.gz##13help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Podle předlohy by se měl například zvýšit státní vyrovnávací příspěvek (SVP) pro děti žijící v rodině s příjmem do 1.5 násobku životního minima o 100 korun na částku 320 korun měsíčně.
Tectogrammatical Tree