sample8.m.gz##39help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Měla o 60 gramů méně, než je nejnižší přípustná hmotnost kajaků - 9 kg.
Morphological Notation