sample8.m.gz##18help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Rozvoj cestovního ruchu se stal aktuálním zejména po listopadu 1989.
Morphological Notation