sample8.a.gz##7help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Průvodkyně nás zavedla k hrobu Nikity Sergejeviče Chruščova, který vystřídal Stalina a přispěl k odeznění jeho kultu a oddechu země.
Analytical Tree