sample8.a.gz##6help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
A právě zde na tomto hřbitově jsme byli svědky něčeho nečekaného, co se zapsalo do našeho vědomí.
Analytical Tree