sample8.a.gz##39help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Měla o 60 gramů méně, než je nejnižší přípustná hmotnost kajaků - 9 kg.
Analytical Tree