sample8.a.gz##18help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Rozvoj cestovního ruchu se stal aktuálním zejména po listopadu 1989.
Analytical Tree