sample8.a.gz##17help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Zatím ve světě méně známá země chce svými krásami přitahovat další návštěvníky.
Analytical Tree