sample7.t.gz##20help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Přestože snímek nebyl pořízen z naprosto kvalitního negativu, je patrné, že princ má mužnou postavu.
Tectogrammatical Tree