sample7.a.gz##29help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Tento pětačtyřicetiletý právník byl počátkem osmdesátých let jedním ze zakladatelů pravicové Národní republikánské aliance (ARENA), která se tehdy ustavila jako protiváha partyzánským oddílům Fronty národního osvobození Farabunda Martího (FMLN).
Analytical Tree