sample7.a.gz##20help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Přestože snímek nebyl pořízen z naprosto kvalitního negativu, je patrné, že princ má mužnou postavu.
Analytical Tree