sample6.t.gz##50help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
8 výher po 10000 Kčs připadá ve všech sériích na číslo losu: 53094;
Tectogrammatical Tree