sample6.t.gz##39help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Odbojová skupina byla od počátku infiltrována a StB se podílela na jejích akcích
Tectogrammatical Tree