sample6.t.gz##36help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Průběh úplně bez front však ředitelství pošt v Praze zatím přislíbit nemůže, protože pražská pošta má značný nedostatek personálu.
Tectogrammatical Tree