sample6.m.gz##41help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB (ÚDV) se pokouší objasnit, do jaké míry StB řídila a kontrolovala odbojovou skupinu na Jihlavsku, jejíž dva členové zastřelili v červenci 1951 ve vsi Babice tři funkcionáře národního výboru a KSČ.
Morphological Notation