sample6.m.gz##39help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Odbojová skupina byla od počátku infiltrována a StB se podílela na jejích akcích
Morphological Notation