sample6.a.gz##48help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
2 výhry po 100000,- Kčs připadají na losy těchto sérií a čísel: B-034 185, D-068 947;
Analytical Tree