sample6.a.gz##42help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Komunistický režim prezentoval tuto akci jako čin řízený agenty západních špionážních organizací.
Analytical Tree