sample6.a.gz##39help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Odbojová skupina byla od počátku infiltrována a StB se podílela na jejích akcích
Analytical Tree