sample6.a.gz##36help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Průběh úplně bez front však ředitelství pošt v Praze zatím přislíbit nemůže, protože pražská pošta má značný nedostatek personálu.
Analytical Tree