sample5.t.gz##7help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Evropa nabízí určité jistoty, jejich věrohodnost je ale malá
Tectogrammatical Tree