sample5.t.gz##55help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Světová spotřeba černého zlata klesla v loňském roce díky značnému omezení v západoevropských zemích a pokles má pokračovat i nadále.
Tectogrammatical Tree