sample5.t.gz##19help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
ČR přistoupila k této dohodě již v roce 1987, ovšem pouze v oblasti přepravy mezinárodní.
Tectogrammatical Tree