sample5.t.gz##18help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Jak LN informoval Jaroslav Opletal ze silničního odboru ministerstva dopravy, touto vyhláškou se v ČR zavádí platnost ustanovení Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) i do vnitrostátní přepravy.
Tectogrammatical Tree