sample5.t.gz##17help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Zvýšit bezpečnost přepravy nebezpečných látek je cílem prováděcí vyhlášky ministerstva dopravy, která nabyla platnosti 1. srpna tohoto roku současně s novým zákonem o silniční přepravě.
Tectogrammatical Tree