sample5.t.gz##14help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Krach komunistického systému, následný demokratizační proces ve východoevropských zemích i složitě pokračující integrace západní části kontinentu nám představují Evropu novou.
Tectogrammatical Tree