sample5.m.gz##17help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Zvýšit bezpečnost přepravy nebezpečných látek je cílem prováděcí vyhlášky ministerstva dopravy, která nabyla platnosti 1. srpna tohoto roku současně s novým zákonem o silniční přepravě.
Morphological Notation