sample5.a.gz##7help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Evropa nabízí určité jistoty, jejich věrohodnost je ale malá
Analytical Tree