sample5.a.gz##6help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Umělci pracovali s ebenem, sekvojí a jinými tropickými dřevinami, řekl LN ředitel Severočeského muzea v Liberci Alois Čvančara.
Analytical Tree