sample5.a.gz##55help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Světová spotřeba černého zlata klesla v loňském roce díky značnému omezení v západoevropských zemích a pokles má pokračovat i nadále.
Analytical Tree