sample5.a.gz##19help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
ČR přistoupila k této dohodě již v roce 1987, ovšem pouze v oblasti přepravy mezinárodní.
Analytical Tree