sample5.a.gz##18help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Jak LN informoval Jaroslav Opletal ze silničního odboru ministerstva dopravy, touto vyhláškou se v ČR zavádí platnost ustanovení Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) i do vnitrostátní přepravy.
Analytical Tree