sample5.a.gz##14help
tectogrammatic
previous sentence Sample Data Index next sentence
morphologic
Krach komunistického systému, následný demokratizační proces ve východoevropských zemích i složitě pokračující integrace západní části kontinentu nám představují Evropu novou.
Analytical Tree