sample4.t.gz##56help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Vydání našeho agenta prý naznačuje dopis KGB pro Amese , který zabavila americká FBI .
Tectogrammatical Tree