sample4.t.gz##12help
previous sentence Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
LN to řekla poradkyně náměstka ministra vnitra pro oblast bezpečnosti Jitka Gjuričová, autorka zprávy "Interetnické konflikty".
Tectogrammatical Tree