sample4.t.gz##1help
  Sample Data Index next sentence
analytic
morphologic
Příměří vstoupilo v platnost
Tectogrammatical Tree