sample4.m.gz##48help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Podle Majora je v pořádku, když se některé státy nebo skupiny států dohodnou v určitých oblastech na rychlejší integraci než jiné.
Morphological Notation