sample4.m.gz##47help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
Reagoval tak na výroky německých a francouzských politiků o potřebě vzniku pevného jádra EU na ose Paříž- Bonn.
Morphological Notation