sample4.m.gz##35help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
o to jsme se zajímali v sobotu v Ústí.
Morphological Notation