sample4.m.gz##12help
tectogrammatic
analytic
previous sentence Sample Data Index next sentence
LN to řekla poradkyně náměstka ministra vnitra pro oblast bezpečnosti Jitka Gjuričová, autorka zprávy "Interetnické konflikty".
Morphological Notation